Billeder

Slagelseegnens historiske forening - Slaglosia

Billeder og beskrivelser fra foreningens arrangementer

Besøg på Dansk Forsorgshistorisk Museum på det tidligere Andersvænge 2018

Efter årets generalforsamling fortalte Henning Jahn kort om Åndssvageforsorgens historie, herunder lidt om Andersvænge, der ligger i Slagelses nordøstlige udkant. Det gjorde Henning så godt og spændende, så der blev udtrykt ønske om at besøge stedet for at høre nærmere og kigge på det spændende museum, der er etableret på stedet. Vi mødtes ved museet på adressen Rosenkildevej 59 i Slagelse. Først gik vi en lille tur i området og i parken, der i mange år havde den navnkundige gartner og kommunist Viggo Marker som leder. Herefter gik vi ind på museet, hvor vi fik en introduktion og en guidet rundvisning. Vi sluttede med kaffe og kage.

Byvandring i Havrebjerg 2018

Vi har de seneste mange år arrangeret byvandringer i Slagelses omegn, eksempelvis i Skovsø, Landsgrav, Holmstrup, Sorterup og Slots Bjergby. I 2018 har vi været så heldige, at Lokalarkivet i Havrebjerg beredvilligt har hjulpet os med at arrangere en unik byvandring. Når ordet ”unik” bruges, er det fordi lokalarkivet via deres lokalkendskab havde sikret os en række lokale ”eksperter” som guider. Der var således være flere forskellige guider på turen. Vi besøgte sognekirken, valgme-nighedskirken, Havrebjerg Mølle, stationen og museet. Kaffen indtog vi efter turen i lokalarkivet. Undervejs rundt i byen hørte vi også om det liv, der tidligere var i byen med forretninger, mejeri og lignende. Der var rigtig meget spændende historie i Havrebjerg, både lokalhistorie, men også historier, der rækker langt ud over Havrebjerg sogn, Eksempelvis var vi helt nede forbi Guldkysten (Ghana) i Afrika.

Byvandring omkring Parkvej i Slagelse i Slagelse 2017

Årets byvandring begyndte på parkeringspladsen ved Slagelse-Hallen. Vi hørte historien om idrætsfaciliteterne og herfra gik vi til det store sygehuskompleks, hvor vi også hørte historien. Fra sygehuset gik vi over Sct. Mikkels Kikregård og gjorde stop ved nogle af gravstederne. Så gik vi ad Kirkegårdsstien til Skolegade og videre ind i Østre Skoles gård. På hele turen fortalte Torben Hansen om de arkæologiske udgravninger og Carsten Egø Nielsen om den nyere historie.

Tur til Gørlev Kirke og Fugledegård ved Tissø 2017

Lørdag den 17. juni havde foreningen arrangeret en tur til Gørlev Kirke, hvor formanden Carsten Egø Nielsen fortalte om runestenene og kirke. Efter Gørlev Kirke gik turen videre til Fugledegård ved Tissø, hvor amatørarkæolog Gunnar Jørgensen fortalte om udgravningerne af en af Nordeuropas største og rigeste bebyggelser fra sen jernalder og vikingetid (ca. 550 e.Kr. til 1050 e. Kr.) med både stormandsresidenser og handelscenter med internationale kontakter.

 

 

 

 

 

Nyheder

Seneste opdatering

Billeder fra årets byvandring 2018 i Havrebjerg samt besøget på Dansk Forsorgshistorisk Museum på det tidligere Andersvænge.

Billeder fra foreningens arrangementer

 

Billeder og beskrivelser fra arrangementer i 2016, 2015 og 2014 ligger under fanebladet 2014-2016 mens ældre arrangementer ligger under fanebladet 2012-2013 eller før 2012.

Copyright © All Rights Reserved