Generalforsamling

Slagelseegnens historiske forening - Slaglosia

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 i Slagelseegnens historiske forening - Slaglosia.

 

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, lokale 2.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning om foreningens virke
  4. Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning
  5. Regnskabsaflæggelse v. kassereren og de valgte revisorer samt spørgsmål hertil
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg som bestyrelsesmedlemmer er Carsten Egø Nielsen, Torben Hansen og Peter Kristensen. På valg som suppleanter er Solveig Herthoni Hansen og Henning Jahn.

  1. Valg af en revisor og en revisorsuppleant

På valg som revisorer er Lars Rynord. På valg som revisorsuppleant er Jonna Egø Nielsen

  1. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Carsten Egø Nielsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (Adresse: Holstebrovej 39, 4200 Slagelse, mail: carsten.egoe.nielsen@hotmail.com, tlf. 23 44 44 92)

 

Det er en forudsætning for at kunne deltage og stemme på generalforsamlingen, at man har betalt kontingent for 2019.

 

Efter generalforsamlingen vil lederen af Slagelse Museum, Helle Ålsbøl, fortælle om planerne for Museum Vestsjælland og Slagelse Museum. Der serveres gratis kaffe med brød.

 

Indkaldelse til generalforsamling i PDF-format.

 

Copyright © All Rights Reserved