Forside

 

Slagelseegnens historiske forening - Slaglosia

Slagelseegnens historiske forening - Slaglosia

Historisk forening i Slagelse med formål at fremme interessen og viden om den lokale historie og fortiden på Slagelseegnen samt viden om Slagelses betydning lokalt, nationalt og internationalt. 


Foreningen opfylder formålet gennem afholdelse af foredrag , ekskusioner og vandringer. Foredragsrækker i afholdes samarbejde med f.eks. oplysningsforbund og museer. Foreningen samarbejder med museer, arkiver og andre foreninger, der arbejder med bevarelse af kulturarv.


Foreningen blev oprettet i 1989 under navnet Slaglosia af en kreds af arkæologi og historieinteresserede personer. Motivet var og er et ønske om nu som før at undersøge og bevare de spor af fortiden, der findes i Slagelse by og omegn. I 2018 blev det besluttet at udvide virkefeltet både emnemæssigt og geografisk.


Slaglosia er i øvrigt det latinske navn for Slagelse.

Seneste nyt

Sommerens og efterårets program:

Danmark har været og er fortsat præget af coronavirusen og det får også betydning for foreningens sommerprogram. Det eneste punkt på sommerprogrammet er historisk mad, der afholdes den 16. august. Årets tema er genforeningsmad. 


Efterårets program starter allerede i september, hvor vi den 15. september byder på et foredrag om 2. verdendkrig i Slagelse og omegn. Det er Carsten Egø Nielsen, der deler ud af sin store viden om 2. verdenkrig. Torsdag den 22. oktober vil Hans Trier fortælle om den spanske syge i Slagelse samt drage paralleller til den nuværende Coronavirus. Efterårets foredrag sluttes af torsdag den 5. november med foredraget  "Grubehuse i jernalder og vikingetid med gruber af viden" ved Daniel Jørgensen. Se mere under program.


Vi indfører en nye prisstruktur, så foredragene er billigere for foreningens medlemmer. Prisen vil i foråret være 85 kr. pr. foredrag for medlemmer og 110 kr. pr. foredrag for ikke-medlemmer. De tre foredrag kan købes samlet for 225 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke-medlemmer. Foredragene kan tilmeldes her https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/arkaeologi-historie-foredragsraekke/id/202021. Foredragene kan også betales ved døren.


Generalforsamlingen afholdes den 8. oktober 2020, se mere under Forening/generalforsamling.


Slagelsehistorie


Foreningen har oprettet en ny hjemmeside med fokus på Slagelses historie. Hjemmesiden hedder slagelsehistorie.dk. Første artikel handler om befrielsen i Slagelse.

Frivillig i Museum Vestsjælland

 

Har du lyst til at være frivillig i Museum Vestsjælland, eksempelvis ved arkæologisk arbejde? De arkæologiske foreninger på Vestsjælland indsamler oplysninger om de personer, der måtte være interesseret i at arbejde frivilligt, eksempelvis ved udgravninger eller som formidler. Læs mere her.

Bliv medlem af foreningenFor at deltage i foreningens aktiviteter og for at modtage foreningens  medlemsblad, Slaglosia Nyt, kræver det et medlemskab af foreningen. Medlemskabet er et husstandsmedlemskab, der dækker alle i husstanden og koster kr. 125,-.

Du kan blive medlem af foreningen ved at udfylde indmelsesformularen på dette link: Indmeldelse eller gå ind under fanebladet "Indmelding" og udfylde indmeldingsskemaet der.

Copyright © All Rights Reserved