2020

Program for 2020

Torsdag den 9. januar kl. 19.00 Slagelse Bibliotek mødelokale 2, Foredraget ”Magi – Trolddom og mærkelige væsener” med Torben Svendrup:

Foredraget åbner op for den forestillingsverden middelaldermennesket havde. Magi og trolddom var en del af livet og verden var befolket med mange underlige væsener: hundehoveder, skyggefod, nisser, bukkehoved, havfruer og havmænd, trolde og jætter, kykloper og kentaurer.

I foredraget vil også blive vist en lang række eksempler pa forskelle mellem folketro og kirkens teologi.

Baggrunden for foredraget er Torben Svendrups bog ”Magi og Trolddom” (2019) og den kommende bog om middelalderens mærkelige væsener (2020).


Torsdag den 20. februar kl. 19.00 på Slagelse Bbliotek mødelokale 2: Genforeningen 1920 ved Carsten Egø Nielsen

Efter krigen i 1864 tabte Danmark de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen (fra 1871 Tyskland). Genforeningen med Danmark af dele af de tabte områder blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Den fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile. Genforeningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav genforeningsspørgsmålet dog anledning til megen politisk debat, da vide kredse ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark.

Vi skal i foredraget høre nærmere om begivenhederne, men også lidt om Sønderjyllands situation i den tyske periode. Foredraget er ledsaget af mange samtidige og nutidige billeder.


Torsdag den 5. marts kl. 19.00 på Slagelse Bbliotek mødelokale 2: Slagelses handelsliv ved Christoph Klinger

I 1919 var der to markante jubilæer i handelslivet i Slagelse.  Tøjbutikken Otto Johansen på Nygade kunne fejre noget så sjældent i butikslivet, nemlig at have eksisteret i 100 år - endda på samme adresse.

Det andet jubilæum var ikke alene en enkel butik, men et helt butikscenter, nemlig VestsjællandsCentret. Centeret fyldte 50 år i november, men valgte at markere begivenheden hele året med forskellige aktiviteter. VestsjællandsCantret var ved åbningen det kun 3. butikscenter i Danmark, og er blevet udvidet flere gange. Stadsarkivar Christoph Klinger fortæller centerets historie.


Søndag den 16. august kl. 17.00 hos Torben: Historisk mad med genforening som tema

På trods af Coronavirussen har vi igen i år afsat tid til historisk mad. De seneste syv år er der med stor succes og med flere og flere deltagere blevet tilberedt mad fra forskellige perioder. I år skal vi smage på det bedste fra genforningsperioden. Der vil fra morgenstunden være tyende i gang med at lave og tilberede maden under ledelse af vores bestyrelsessuppleant Solveig Herthoni.


Tirsdag den 15. september kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek stor mødesal:

Foredrag om Besættelsen i Slagelse og omegn ved historiker og tidligere formand for Slagelseegnens Historiske forening – Slaglosia Carsten Egø Nielsen

Carsten vil i foredraget fortælle om Slagelse under besættelsen. Der vil være fokus på livet i byen og på de tyske soldater i bybilledet. Frihedskampen i Slagelse og omegn bliver gennemgået og nøglepersonerne bliver beskrevet. Carsten vil også fortælle om de tyske flygtninge, der kom til byen kort før befrielsen.


Torsdag den 22. oktober kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek: Foredrag om Den spanske syge ved historiker Hans Trier

Hans Trier vil fortælle om Den spanske syge i Slagelse og omegn. Den spanske syge ramte Danmark i 1918 og kom i flere bølger frem til 1920. Sygdommen kostede op til 50 mio. dødsfald på verdensplan og mere end 15.000 danskere livet. Den ramte primært yngre mennesker.


Hans vil endvidere komme ind på, hvordan Den spanske syge ramte Slagelse og ser på om der kan trækkes tråde til den nuværende Coronavirus.


Efterårets program:Afsluttede arrangementer i 2017:Tidligere arrangementer

Proin lacusat ametauge porttior maganisa amet fermentum.


Proin lgacus a portitior fiernmeum nanquam am dolor aliquet tempor. Proin perdiet lacur posuere peorttitor magnsa a condimentumi rli molestie mattis felisleget nulla.