Program

 

Slagelseegnens historiske forening - Slaglosia

Program for 2020

Forårets program


Forårets foredrag kan tilmeldes samlet eller enkeltvis. Samlet tilmelding sker på dette link

https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture.


Tilmelding kan også ske enkletvis nedenfor eller ved døren ved selve foredraget. Prisen er i begge tilfælde 85 kr. pr. foredrag for medlemmer af foreningen og 110 kr. pr. foredrag for ikke-medlemmer. De tre foredrag kan købes samlet for 225 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke medlemer.


Torsdag den 20. februar kl. 19.00 på Slagelse Bbliotek mødelokale 2: Genforeningen 1920 ved Carsten Egø Nielsen

Efter krigen i 1864 tabte Danmark de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen (fra 1871 Tyskland). Genforeningen med Danmark af dele af de tabte områder blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Den fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile. Genforeningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav genforeningsspørgsmålet dog anledning til megen politisk debat, da vide kredse ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark. 

Vi skal i foredraget høre nærmere om begivenhederne, men også lidt om Sønderjyllands situation i den tyske periode. Foredraget er ledsaget af mange samtidige og nutidige billeder.


Tilmelding https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/genforeningen-1920/id/201030

 

Torsdag den 5. marts kl. 19.00 på Slagelse Bbliotek mødelokale 2: To markante jubilæer i Slagelses handelsliv ved Christoph Klinger samt Ib Larsen og Maybritt Snedker

I 1919 var der to markante jubilæer i handelslivet i Slagelse.  Tøjbutikken Otto Johansen på Nygade kunne fejre noget så sjældent i butikslivet, nemlig at have eksisteret i 100 år - endda på samme adresse. Vi har været så heldige, at tidligere ejer Ib Larsen samt den nuværende ejer Maybritt Snedker har lovet at fortælle om forretningen og dens udvikling siden begyndelsen i 1919.  Vi skal også høre om, hvorfor butikken i mange år var bedst kendt under kælenavnet “Bøndernes Paradis”

 

Det andet jubilæum var ikke alene en enkel butik, men et helt butikscenter, nemlig VestsjællandsCentret. Centeret fyldte 50 år i november, men valgte at markere begivenheden hele året med forskellige aktiviteter. VestsjællandsCantret var ved åbningen det kun 3. butikscenter i Danmark, og er blevet udvidet flere gange. Stadsarkivar Christoph Klinger fortæller centerets historie.

 
Efter de to foredrag er der mulighed for at drøfte butikslivet i Slagelse i 1900-tallet.

Tilmelding https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/to-markante-jubilaeer-i-slagelses-handelsliv/id/201031

 

Torsdag den 19. marts: GRUBEHUSE I JERNALDER OG VIKINGETID med GRUBER AF VIDEN ved Daniel Jørgensen

I yngre jernalder og vikingetid spredtes i den danske muld store mængder kostbart metal. I disse år genfindes metallerne i stort tal med metaldetektorer, og genstandene vækker igen begejstring og beundring, som de har gjort i forhistorien. Fra samme periode, og på mange af de samme pladser, finder vi også de såkaldte grubehuse. Husene har længe været omdiskuteret i arkæologiske kredse, da de på en række områder adskiller sig fra alle øvrige bygningstyper i forhistorien.

 

I foredraget ser vi dels nærmere på grubehusenes karakter, og samtidig udnytter vi grubehusenes genstandsinventar som enestående gruber af viden, for tabte eller efterladte ting i grubehusene er ikke nedbrudt i samme grad som genstande fra jordoverfladen. Med udgangspunkt i de fynske grubehuse vil det blive vist og fortalt, hvordan dette arkæologiske materiale kan anvendes til at bestemme, hvad grubehusene har været brugt til, og hvordan de har indgået med den øvrige bebyggelse i jernaldersamfundets hverdag.


Tilmelding https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/grubehuse-i-jernalder-og-vikingetid-med-gruber-af-viden/id/201033


Afsluttede arrangementer


Torsdag den 9. januar kl. 19.00 Slagelse Bibliotek mødelokale 2, Foredraget ”Magi – Trolddom og mærkelige væsener” med Torben Svendrup:

Foredraget åbner op for den forestillingsverden middelaldermennesket havde. Magi og trolddom var en del af livet og verden var befolket med mange underlige væsener: hundehoveder, skyggefod, nisser, bukkehoved, havfruer og havmænd, trolde og jætter, kykloper og kentaurer.

I foredraget vil også blive vist en lang række eksempler pa forskelle mellem folketro og kirkens teologi.

Baggrunden for foredraget er Torben Svendrups bog ”Magi og Trolddom” (2019) og den kommende bog om middelalderens mærkelige væsener (2020). 


Efterårets program:Afsluttede arrangementer i 2017:Tidligere arrangementer

Proin lacusat ametauge porttior maganisa amet fermentum.


Proin lgacus a portitior fiernmeum nanquam am dolor aliquet tempor. Proin perdiet lacur posuere peorttitor magnsa a condimentumi rli molestie mattis felisleget nulla.

Copyright © All Rights Reserved