Program

Program for 2024


Forårets foredrag:


Alle foredrag afholdes på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse, klokken 19.00. Tilmelding og betaling kan enten ske hos LOF via nedenstående links eller man kan møde op på dagen og betale ved indgangen. Deltagelse i enkelte foredrag koster 85 kr. for foreningens medlemmer og 110 kroner for alle øvrige (medbring helst kontanter).


Det sikreste er at bestille billetten hos LOF, da foredragene kan være udsolgt på dagen.


Onsdag den 7. februar kl. 19.00 i mødelokale 2: Foredraget ”Storebæltsoverfartens historie” ved tidligere overfartschef Nils Munk

Nils Munk vil i foredraget fortæller storebæltsoverfartens historie. Fortællingen tager udgangspunkt i den tidligere tids sejlads med smakker. I 1653 overtog Postvæsenet sejladsen og stod for den frem til sejladsen blevet overtaget af Færgelauget i 1843. Postvæsenet overtog igen sejladsen i 1863.  Sjællandske Jernbane overtog driften af sejladsen fra 1883. Sjællandske Jernbane blev en del af DSB i 1885 og DSB overtog således driften. Udviklingen fra jernbanefærger over bilfærger til lukningen af forbindelsen med Storebæltsbroen åbning i 1998 indgår også i fortællingen.


Foredragsholder Nils Munk startede som styrmand hos DSB i 1960. I 1964 blev han udnævnt til skibsfører med tjeneste på det daværende overfartslederkontor. Blev i 1973 havnefoged for DSB' 4 færgehavne, souschef i personalefunktionen og søfartskyndig konsulent for områdechefen. Fra 1985 – 1991 var Nils udlånt til rederidivisionen i København og virkede som personalechef for DSB Rederi. Blev i 1991 kaptajn på færgen Sprogø og 1992 blev han overfartschef for Storebælt Togfærger og var ansvarlig for opretholdelse af sejladsen indtil lukning i 1997. I 1996 blev Nils tillige ansvarlig for biloverfarten på Storebælt og var ansvarlig for opretholdelse af sejladsen indtil lukning i 1998.


Tilmelding: https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/storebaeltsoverfartens-historie-foredrag-ved-tidl-overfartschef-nils-munk/id/241003


Onsdag den 21. februar kl. 19.00 i mødelokale 2: Foredraget ”Sorø kloster og kirke” ved Michael Kræmmer

Sorø kirke, den tidligere klosterkirke, er formentlig vores ældste teglstenskirke. Både kirke og kloster skylder den såkaldte Hvideslægt sin eksistens, og klostret kunne også takke slægten for, at det godt hundrede år efter sin stiftelse var blevet Danmarks rigeste. Efter 1300 løsnedes båndet mellem kloster og slægt, men erindringen om dets oprindelige velgørere hang ved i klostret, og årene omkring reformationen ses et nostalgisk sværmeri for den en gang så betydende slægt.


Foredraget vil fokusere på kirkens og klostrets tidlige historie. Vi vil komme omkring selve kirkebygningen og dens betydning som markør for Hvideslægten. Vi vil komme nærmere ind på den magtfulde cistercienserorden, som klostret fra 1160 blev en del af, og den betydning ordenens principper havde for klosterlivet og de mennesker, der levede på klostrets jorder.

 

Kirken er den dag i dag præget af sit tilhør til Hvideslægten, både under og over jorden. Hvidernes rolle, lokalt og samfundsmæssigt er en integreret del af kirkens og klostrets historie.

Endelig vil der være fokus på den fascinerende skjoldefrise, der nyligt igen-igen er blevet restaureret.


Tilmelding: https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/soro-kloster-og-kirke-foredrag-ved-michael-kraemmer/id/241004


Onsdag den 6. marts kl. 19.00 i mødelokale 2: Foredraget ”Guldskat ser dagens lys igen efter 1.500 år i mulden” ved metaldetektorfører Ole Ginnerup Schytz.

I løbet af fire dage i december 2020 finder Olle Ginnerup Schytz og Jørgen Antonsen 795 gram guld i et af Danmarkshistoriens vigtigste samlede guldfund fra jernalderen, der kaldes ”Vindelev-skatten”. Der er ikke før set en kombination af 4 romerske medaljoner og 13 brakteater i eet depotfund.  De fundne brakteater vurderes at være fra 450 – 500 kr. e.kr., svarende til germansk jernalder, og fundet vurderes at være på højde med guldhornene.


På en af Ole Ginnerup Schytz første ture med metaldetektoren begyndte apparatet at bippe på Ole gamle klassekammerat Jørgen Antonsens mark. Og efter lidt gravearbejde dukkede et lille stykke bøjet metal frem af mulden. Den var fyldt med smadder og mudder. Jeg havde jo ingen forstand på det, så det eneste, jeg kunne komme i tanke om, var, at det lignede låget på en dåse surstrømming, fortæller Ole Ginnerup Schytz. Men klumpen skulle vise sig at være et af flere store guldsmykker, som havde ligget gemt i mulden i 1500 år.


Tilmelding: https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/guldskat-ser-dagens-lys-igen-efter-1-500-ar-i-mulden-foredrag-af-ole-ginnerup-schytz/id/241005


De tre foredrag kan købes samlet til en meget attraktiv pris på https://lof.dk/slagelse/foredrag-ture/historie-foredragsraekke-med-tre-foredrag/id/241006


Tidligere arrangementer

Her indsættes en tom kasseulla.

                          

                            Nils Munk                     Michael Kræmmer


                    Ole Ginnerup Schytz

 

.