2013

Programmet for 2013

Torsdag den 26. september 2013, Foredrag med titlen ”Jernudvinding på Sjælland” ved Trine Louise Borake, Museum Vestsjælland:

Sydvestsjællands Museum (nu Museum Vestsjælland) udgravede i foråret 2012 et jernudvindingsanlæg ved Stude syd for Slagelse. På den bare mark fremkom under muldafrømning i forbindelse med etablering af en vandledning mellem Slagelse og Eggeslevmagle et større grubekompleks. Ved første øjekast lignede det den klassisk affaldsgrube fra jernalderen, som vi kender så godt. Det var først, da der ved afrensning fremkom hovedstore slaggeklumper, at det blev klart, der var noget særligt ved gruben. Og den var ganske særlig. Den viste sig at indeholde vigtige spor efter jernudvinding. Med udgangspunkt i jernudvindingsovnen fra Stude, skal vi se på de samfundsmæssige og produktionsmæssige forhold, der knytter sig til jernudvinding på Sjælland.

 

Torsdag den 10. oktober 2013, Foredrag med titlen ”Udgravningerne af Vordingborg slot og borg” ved en repræsentant fra Vordingborg Borgcenter:

Foredraget vil gennemgå hele forløbet af udgravningen af den gamle voldgrav omkring den gamle kongeborg. Gennem fund og jordlag kan borgens historie gennem tiden i flere århundreder blotlægges, og mange hidtil ukendte ting er dukket op. Helt nye og ukendte hændelser, bl.a. et sammenstyrtet tårn og en lille robåd er blandt de helt unikke fund.

 

Torsdag den 24. oktober 2013, Foredrag med titlen ”Fugledegård og de arkæologiske fund ved Tissø” ved Gunnar Jørgensen, Jerslev:

Amatørarkæolog Gunnar Jørgensen fortæller om de mange fund, der gennem årene har afdækket områdets historie, især i jernalderen og vikingetid, hvor der lå en stormandsgård ved Fugledegård. Der er tale om en meget personlig beretning, idet Gunnar Jørgensen har en gård lige i området og har fulgt udgravningerne og de professionelle arkæologer tæt, herunder fået personlige venskaber med nogle af dem. Det betyder også, at Gunnar Jørgensen har haft mulighed for at tage fotos fra steder og vinkler, som kun få har haft adgang til, og han vil ledsage foredraget med nogle af disse billeder. Hvis tiden tillader det, vil han også komme ind på arbejdet med formidlingscentret på Fugledegård nu og i fremtiden.

 

Lørdag den 17. august 2013, Arrangement med Historisk mad:

Denne lørdag er sat af til historisk mad. Vi skal smage mad, som den blev lavet og tilberedt i vikingetiden. Der har fra morgenstunden af været slaver og tyende i gang med at lave og tilberede maden.


Vi mødes hos foreningens formand på Bakkevej 6 i den nordlige udkant af Slagelse klokken 17.00, hvor de sidste forberedelser gøres, inden vi sætter os til rette på terrassen med aftensolen for at nyde maden, Hvis vi er heldige, er der vin fra vores tid og også moderne øl. Deltagerbetalingen er kun 50 kroner pr. deltager inklusive mad, drikkevarer og godt selskab.

 

Torsdag den 29. august 2013, Byvandring i Kirke Stillinge:

Vi er så heldige, at et af vores medlemmer, Helge Christiansen fra Bildsø, har indvilliget i at være guide på en byvandring i Kirke Stillinge.


Der er vist ingen, der ved mere om byen end Helge Christiansen. Han har boet i området stort set hele sit liv og interesseret sig for lokalhistorien lige så længe. I mange år har han skrevet lokalhistoriske bidrag til beboerbladet ”2 sogne” og i de sidste mindst 20 år har han årligt udgivet et lokalhistorisk hæfte med spændende historier fra området om begivenheder, personer og bygninger. Helge Christiansen er desuden en meget benyttet foredragsholder og guide. Vi mødes kl. 19.00 ved kirken, hvor der også er parkeringsplads. Turen varer omkring 2 timer, og det er gratis at deltage.


Torsdag den 7. februar 2013, Foredrag med titlen ”Metro Cityring-udgravningene i København” ved Camilla Haarby Hansen og Hanna Dahlström, Københavns Museum:

Indledningsvis vil Camilla Haarby Hansen give et samlet overblik over Metro-udgravningerne – arkæologiske resultater, status og perspektiver – fra Assistens Kirkegård som nu er afsluttet, til Kongens Nytorv, hvor der endnu er gang i udgravningsarbejdet og videre til Gammel Strand, hvor gravearbejdet først for alvor begynder i sommeren 2013. Derefter tager Hanna Dahlström over og fortæller om mange af de spændende fund af strukturer og genstande, der er blevet undersøgt og dokumenteret på Rådhuspladsen i 2011 og 2012. Her er fremkommet en hidtil ukendt kirkegård og et stort område med spor af intensive håndværksaktiviteter fra middelalderen, flere faser af byens vestlige afgrænsning og porte, en vandmølle med møllerende ned i den hidtidige voldgrav og endelig en opfyldning af voldgraven med enorme mængder affald fra byen i midten af 1600-tallet. Foredragene er på dansk og svensk og illustreres ved hjælp af PowerPoint med masser af plantegninger samt fotos fra udgravningerne og af et udvalg af de fundne genstande


Torsdag den 21. februar 2013, Foredrag med titlen ”Christian 2. bondekær eller tyran” ved Torben Svendrup, historiker ph.d.:

2013 er 500 året for Christian 2.´s tronbestigelse. I februar 1513 døde kong Hans i Aalborg og processen gik i gang for at få valgt den nye konge. Christian blev tvunget til at indgå en stram håndfæstning, hvor i der var indsat en oprørsparagraf. Holdt kongen ikke sin håndfæstning, havde man ret til at opsige ham huldskab og troskab. Dette skete 10 år efter, i januar modtog kongen opsigelsesbrevet og i april 1523 forlod han Danmark. De 10 år, hvor Christian 2. styrede Danmark er måske det mest begivenhedsrige 10 år i dansk historie.   Årene var præget af et opgør med Sverige, der endte med en erobring og blodbadet i Stockholm. I Danmark søgte kongen at modernisere det danske rige, det betød opgør med kirke og adel om deres rettigheder. Kongen søgte i stedet at støtte borgerskabet, ikke mindst i København og Malmø. Forandringerne blev bl.a. udmøntet i to store love – byloven og landloven. Kongens regeringstid er også præget af kærlighedshistorien med Dyveke og hendes død. Kongens forhold til Dyvekes mor – Sigbrit, der blev den ledende skikkelse i kongens administration, sammen med borgmester Hans Mikkelsen fra Malmø.


Torsdag den 7. marts 2013, foredrag med titlen ”Tekstiler fra Rådhuspladsen” ved Charlotte Rimstad og Lena Andersen, Københavns Museum:

Udgravningerne på Københavns Rådhusplads har bidraget med et væld fra middelalderen, renæssancen og oplysningstiden. De gode bevaringsforhold i voldgravsopfyldet fra 1660’erne har været gunstige for bevaringen af bl.a. tekstiler – en fundgruppe, som ellers sjældent er at finde i arkæologiske udgravninger. 


Tekstilerne kan fortælle om datidens produktion, mode og import. Her får vi både information om de almindelige folks stoppede strømper, men også om de finere folks silketøj, og fundene udfylder således et stort hul i den danske modehistorie.  Det var overraskende for arkæologerne at mængden af læder var så stor og at bevaringstilstanden var så god. Der er fundet sko, handsker, bælter, bogbind, knivskeder, punge og meget mere. Skoene er en særligt omfattende fundtype og er en spændende kilde til de mænd og kvinder og drenge og piger, som bar dem. De fundne sko fortæller også om skomagerne, der lavede, solgte og reparerede skoene. Kom og hør hvad fundet af de gamle tekstiler og det gamle læder kan berette om den fortidige hverdag i byen.


Tidligere arrangementer

Proin lacusat ametauge porttior maganisa amet fermentum.


Proin lgacus a portitior fiernmeum nanquam am dolor aliquet tempor. Proin perdiet lacur posuere peorttitor magnsa a condimentumi rli molestie mattis felisleget nulla.