Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 i Slagelseegnens Historiske Forening - Slaglosia


Torsdag den 16. september 2021 kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, lokale 2


Dagsorden


 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning om foreningens virke
 4. Generalforsamlingens drøftelse af og spørgsmål til formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse v. kassereren og de valgte revisorer samt spørgsmål hertil
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  På Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

   • Peter Kristensen for 2 år, modtager genvalg
   • Jesper Rosenløv for 2 år, modtager genvalg
   • Dann Frederiksen for 2 år, modtager genvalg

        På valg som suppleanter er:

   • Torben Hansen
   • Carsten Egø Nielsen
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant

         På valg som revisorer er Lars Rynord.

         På valg som revisorsuppleant er Jonna Egø Nielsen
 10. Eventuelt